anbi

1. Naam instelling
Stichting Rotterdam International Fringe Festival
tevens handelende onder de naam North Sea Round Town

2. RSIN

815268312

3. Postadres instelling

Tijs van Zeventerstraat 15
3062 XP Rotterdam

4. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren en coördineren van (rand-)programmering rond festivals en publieksevenementen in de gemeente Rotterdam, waaronder in het bijzonder te begrijpen de (rand-)progammering rond het North Sea Jazz Festival en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

5. Hoofdlijnen beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan.

6. Namen van bestuurders en derzelver functies
Aad Meijboom, voorzitter
Jan de Jonge, secretaris
Nina Draaijers, penningmeester
Roufaida Aboutaleb, bestuurslid
Mischa Andriessen, bestuurslid
Gabriel Oostvogel, bestuurslid
Romke Wybenga, bestuurslid

7. Beloningsbeleid
Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In afgelopen jaren werd een succesvolle editie van North Sea Round Town gerealiseerd.

9. Financiële verantwoording

Klik hier voor de jaarrekening van 2017.

 
Naar boven