Privacyverklaring

North Sea Round Town/ Stichting RIFF (NSRT/RIFF) verzamelt de (persoons)gegevens die de bezoeker invult op het invulformulier in de website en gegevens over zijn click- en surfgedrag. NSRT/RIFF heeft de exclusieve beschikking over bovenstaande persoonsgegevens. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door NSRT/RIFF nageleefd.

Uw persoonsgegevens zoals naam, geslacht, e-mailadres en overige voor communicatie benodigde gegevens, worden door ons opgeslagen in een relatiebestand en gebruikt voor de beantwoording en uitvoering van de door u aan ons verzonden vragen en/of opdrachten. NSRT/RIFF gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de handelingen/ transacties (o.a. online reserveringen, etc.) van de bezoeker te analyseren en daarmee bezoekersprofielen op te stellen.

Tijdens uw bezoek aan de website verzamelen wij informatie over het adres van de computer waar vanuit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die zijn bezocht, de datum en het tijdstip van bezoek, de reserveringen die via de betreffende computer worden gedaan. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van zogenaamde 'cookies'. We doen dit om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze websitebezoekers at te stemmen. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw browser zo in te stellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.

NSRT/RIFF kan op verzoek van derden binnen de Rotterdamse culturele en recreatieve sector gerelateerde marketingacties uitvoeren met de e-mailadresgegevens van de bezoeker, waarbij alleen NSRT/RIFF de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Wilt u niet langer elektronisch informatie ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door u uit te schrijven via een e-mail met vermelding van uw naam, eventueel bedrijfsnaam en e-mailadres en aanduiding 'liever geen elektronische informatie'. Indien u inzage wenst in de gegevens die wij over u verzamelen of deze wenst te corrigeren of verwijderen, kunt u dat eveneens met vermelding van uw naam, eventueel bedrijfsnaam en e-mailadres kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@northsearoundtown.nl.

Op de website van NSRT treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. NSRT/RIFF kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

NSRT/RIFF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring, check daarom regelmatig deze privacy verklaring voor het privacybeleid.

Dit document is voor het laatst gewijzigd: juni 2011.

 
Naar boven