Support North Sea Round Town

Vertegenwoordigt u een bedrijf? Klik hier voor meer informatie.
Bent u een particulier? Op deze pagina vindt u alle informatie.


North Sea Round Town is live-muziek voor zoveel mogelijk Rotterdammers. Intieme concerten in huiskamers, jamsessies op buitenpleinen, optredens in restaurants en uitbundige shows op locaties als BIRD en LantarenVenster. North Sea Round Town is dé opwarmer van het North Sea Jazz Festival en is één groot muziekspektakel. En bijna alle concerten zijn gratis. 

CADEAU VOOR DE STAD

North Sea Round Town wordt door vele partijen in Rotterdam ondersteund. Niettemin; zonder uw bijdrage is het niet mogelijk het festival te organiseren. Uw gift draagt bij aan een stad vol muziek, ontmoeting en plezier. Met uw steun kan NSRT kwaliteit behouden in het programma en een stevig fundament voor de komende jaren leggen. En elke gift is welkom!

EENMALIG

Steun NSRT met  € 50,- (of met een door u gewenst bedrag). Maak het bedrag over naar  NL67 INGB 0006 5308 91 t.n.v. Stichting Rotterdam International Fringe Festival. Onder vermelding van uw naam en emailadres. U kunt uw donatie wellicht aftrekken van de belasting. Denkt u erover ons een bedrag te schenken van meer dan ongeveer € 50,- dan is het al verstandig om even naar de regels hierover op de website van de Belastingdienst te kijken. De Geefwet maakt het voor particulieren en bedrijven interessant om een schenking te doen aan een culturele instelling of ander goed doel. Wanneer uw totaal aan eenmalige giften de inkomensafhankelijke drempel overstijgt is het bedrag boven die drempel 125 % aftrekbaar. Elke gift is welkom!

PERIODE VAN 5 JAAR

Steun NSRT voor langere termijn met fiscaal voordeel. Neem contact op voor een gesprek over de mogelijkheden: sponsoring@northsearoundtown.nl. Uw periodieke gift is in zijn geheel aftrekbaar. Een en ander moet worden vastgelegd middels een formulier van de belastingdienst. Wij verzorgen dat graag voor u. Klik hier voor een voorbeeld van dat formulier. U kunt voor meer informatie de Geefwijzer raadplegen van overheidsinitiatief 'Daar Geef Je Om'.

ANBI STATUS

NSRT is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2014 moeten Algemeen nut beogende instellingen diverse gegevens openbaar maken via een internetsite. Kijk hier voor meer informatie over North Sea Round Town en hier voor de informatieverstrekking van de belastingdienst over ANBI instellingen en giften.

 
Naar boven