Copyrights

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, logo’s en merken, en de gebruikte software zijn eigendom van North Sea Round Town/ Stichting RIFF of derden en worden beschermd door auteursrechten, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Gebruik van enig merk op deze website is verboden, tenzij North Sea Round Town/ Stichting RIFF of andere rechthebbenden voorafgaand schriftelijk toestemming hebben verleend.

Fotografen: Eric van Nieuwland, Hielke Hoogendorst, Maarten Laupman.

Omslagfoto: Imani Selina, Know the Ledge 2019 door Eric van Nieuwland