Aangenaam!

Team

Festivalteam

North Sea Round Town 2024 start op donderdag 27 juni en reist door Rotterdam tot en met zondag 14 juli. We werken met ons team aan een prachtig programma dat reikt tot de grenzen van de stad en zo nu en dan zelfs daarbuiten. Ons festival kan niet bestaan zonder onze locatiepartners, waarmee we samenwerken om de agenda zo veelzijdig te krijgen als zij is. Daarnaast ontwikkelt North Sea Round Town met Rotterdamse musici en makers talloze programma’s in de vorm van shows en tours in de buitenlucht op bijzondere locaties, sociaal-maatschappelijke evenementen, experimentele concerten en talentontwikkeling  (i.e. een jaarlijkse die april 2024 bekend wordt gemaakt). Maak hieronder kennis met ons kernteam en geniet deze zomer van het programma!

Agenda 2024 (soon available!)  Agenda archief 2021-2023

Creators ‘Round Town

Omdat North Sea Round Town echt een stadsfeest voor en door Rotterdam is, verzamelt het festival in de aanloop naar de zomer een mooie, wisselende groep aan programmeurs, makers en producenten om zich heen. Iedereen heeft een eigen expertise, waardoor het fringe een diverse agenda kan samenstellen. Nieuwsgierig naar de smaakmakers van 2022? Je ontmoet ze hieronder.

Contactgegevens

Algemeen
info@northsearoundtown.nl

Directeur bestuurder
Michelle Wilderom (niet benaderen voor boekingen)
michelle@northsearoundtown.nl

Artistiek & Programma
Programmacoördinator & curator
Raluca Baicu
programma@northsearoundtown.nl

Producent 
Menno Versluis
menno@northsearoundtown.nl

Pers
Cathelijne Beijn (persarchief)
pers@northsearoundtown.nl

Hoofd Marketing & PR
Katrien van Leeuwen
marketing@northsearoundtown.nl

Bureaucoördinatie (traffic)
Paula Hoorn
paula@northsearoundtown.nl

Fondsen
Sam Mirck
relatiebeheer@northsearoundtown.nl

Programma
North Sea Round Town werkt samen met verschillende programmeurs, jong en oud, lokaal, regionaal en (inter)nationaal georiënteerd, de gerenommeerde jazzpodia in de stad en verschillende organisaties en  stadsinitiatieven. In aanloop naar het festival vult deze pagina en de website zich met namen.

Raad van Toezicht 
RvT Voorzitter: Melle Daamen
RvT Portefeuille Financiën: Angela Riddering
RvT Secretaris: Arjwan Al Fayle
RvT Algemeen: Alice Offringa
RvT Algemeen: Mijke Loeven

ANBI
Stichting Rotterdam International Fringe Festival, handelende onder de naam North Sea Round Town, is een culturele ANBI.

KvK nr 24385447
BTW nummer: 8152.68.312.B.01

Naar contactformulier

NSRT wordt georganiseerd door Stichting Rotterdam International Fringe Festival (North Sea Round Town), een zelfstandige stichting met een Raad van Toezicht (RvT). De stichting is geregistreerd als culturele ANBI.

De doelstelling luidt als volgt: ‘Het stimuleren en coördineren van (rand) programmering rond festivals en publieksevenementen in de gemeente Rotterdam, waaronder in het bijzonder te begrijpen de programmering rondom het North Sea Jazz Festival en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

Codes
North Sea Round Town onderschrijft de Fair Practice Code en zet zich – met in achtneming van De Governance Code Cultuur en De Code Culturele Diversiteit – samen met de culturele sector in voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain.

Code Cultural Governance
De Raad van Toezicht (RvT) en het bestuur onderschrijven de Code Cultural Governance (CCG) en passen de acht principes toe. In lijn met de CCG en de statuten zijn er voor en door de RvT een reglement en profielschets vastgesteld en is er een bestuursreglement. De RvT taken en haar toezichthoudende – en werkgeversrol zijn ingebed in een jaarlijkse structuur waarbij het eigen functioneren wordt geëvalueerd, bij- en vastgesteld. Dat geldt ook voor de directeur-bestuurder en medewerkers.

In aanloop naar het festival wordt de organisatie uitgebreid met programmeurs, producenten, productie- en communicatie medewerkers. Daarnaast werkt de gehele stad mee om het festival tot een succes te maken.

Fair Practice Code
Er is een integriteitsbeleid, inclusief een stappenplan met vermelding van een (intern en extern) vertrouwenspersonen en een gedragscode voor sociale omgangsvormen. Er is een verwijzing opgenomen naar de gedragscode in de overeenkomsten met musici, (zzp)personeel en de programma- en locatiepartners. De gedragscode is op hoofdlijnen hier te raadplegen.

North Sea Round Town is aangesloten bij Mores, steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector. Met de aansluiting bij Mores committeert onze organisatie zich aan het actief tegengaan van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Mores biedt een vangnet voor werkenden en studenten in de culturele, creatieve en mediasector. Heb je te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en kun of wil je niet bij een
vertrouwenspersoon van onze eigen organisatie of opdrachtgever terecht? Neem dan via WhatsApp of mail contact op met één van de vertrouwenspersonen van Mores.

De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk en in vertrouwelijkheid. De mogelijkheden voor melders, de verantwoordelijkheden van leidinggevenden en werknemers en de werkwijze van de vertrouwenspersonen zijn uitgewerkt in de Handreiking grensoverschrijdend gedrag.

Betalingsbeleid
RvT
Reflectie Wet Normering Topinkomens: De RvT-leden zijn onbezoldigd.

Fair Pay

NSRT volgt voor de directeur en personeel de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals als richtlijn. Voor zzp-ers worden marktconforme tarieven gehanteerd waarbij wordt gekeken naar leeftijd en ervaring. NSRT hanteert de digiPACCT rekentool.

NSRT honoreert professionele musici minimaal conform SENA-norm. In 2024 is die geïndexeerd op €320 per optreden, per persoon en €135 per repetitiedag, per persoon (excl. btw). Voor studenten is de normering gelijk aan die van Codarts Rotterdam en de helft van de SENA-norm. Voor andere activiteiten als contextprogramma of activiteiten als een jamsessie, open podium, (eind)presentatie als onderdeel van een workshop, master class of ander leertraject, wordt per situatie gekeken naar een passende vergoeding, evenals voor (semi) professionals en amateurs.

Code Diversiteit & Inclusie
NSRT is met haar organisatie en drie programmalijnen op intrinsieke wijze divers en inclusief. Dat geldt voor het Kernprogramma (focus: innovatie & talentontwikkeling), het Sociaal-maatschappelijk programma (focus: inclusie & toegankelijkheid) en het Stadsprogramma (focus: diversiteit & interconnectiviteit).

Toegift Rotterdam
North Sea Round Town is aangesloten bij Ik was hier, een samenwerkingsinitiatief van ruim 50 Rotterdamse culturele instellingen om nalatenschap aan kunst- en culturele partijen beter op de kaart te zetten. Voor meer informatie over een nalatenschap aan North Sea Round Town, kun je per mail contact opnemen.

Postadres en factuuradres
Stg. Rotterdam International Fringe Festival (North Sea Round Town), Postbus 23484, 3001 KL, Rotterdam.

Batavierhuis
De organisatie van het festival is gevestigd in Batavierhuis, we zijn daar niet altijd aanwezig en we vergaderen op afspraak. Het meeste van de tijd zijn we onderweg, op bezoek bij onze partners in de stad.

Fotocredits portretten
Michelle Wilderom door Guido Benschop
Cathelijne Beijn door Wouter Vocke
Enoma Amayo door Rosa Quist
Kay Slice door Jurre Most
Elten Kiene door Flores de Kraker

Omslagfoto
Door Maarten Laupman