ANBI

1. Naam instelling
Stichting Rotterdam International Fringe Festival
tevens handelende onder de naam North Sea Round Town

2. RSIN

815268312

3. Postadres instelling

Kralingse Plaslaan 40
3061 BA Rotterdam

4. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren en coördineren van (rand-)programmering rond festivals en publieksevenementen in de gemeente Rotterdam, waaronder in het bijzonder te begrijpen de (rand-)progammering rond het North Sea Jazz Festival en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

5. Hoofdlijnen beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2017-2020.

6. Namen van bestuurders en derzelver functies
Jan de Jonge, voorzitter
Nina Draaijers, penningmeester
Mischa Andriessen, a.i. secretaris/bestuurslid
Alice Offringa, bestuurslid

7. Beloningsbeleid
Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In afgelopen jaren werd een succesvolle editie van North Sea Round Town gerealiseerd.

9. Financiële verantwoording

Klik hier voor de jaarrekening van 2019.

Omslagfoto: Eric van Nieuwland