ANBI

1. Naam instelling
Stichting Rotterdam International Fringe Festival (North Sea Round Town) tevens handelend onder de naam North Sea Round Town

2. RSIN

815268312

3. Adres instelling

Postadres: Postbus 23484, 3001 KL, Rotterdam
Bezoekadres: Batavierhuis, Pieter de Hoochweg 108, 3024 BH Rotterdam

4. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren en coördineren van (rand-)programmering rond festivals en publieksevenementen in de gemeente Rotterdam, waaronder in het bijzonder te begrijpen de (rand-)programmering rond het North Sea Jazz Festival en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

5. Hoofdlijnen beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2021-2024.

6.1. Raad van Toezicht
Voorzitter: Melle Daamen
Secretaris: Arjwan Al Fayle
Financiën: Angela Riddering
Algemeen: Alice Offringa
Algemeen: Mijke Loeven

6.2. Directeur- bestuurder: Michelle Wilderom

7. Beloningsbeleid
Het bestuur en RvT zijn onbezoldigd.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In afgelopen jaren werd een succesvolle editie van North Sea Round Town gerealiseerd. Lees hier in vogelvlucht welke activiteiten in 2022 plaatsvonden.

9. Financiële verantwoording

Klik hier voor de jaarrekening van 2022.

10. ANBI formulier
Het ANBI formulier is hier beschikbaar

Omslagfoto: Eric van Nieuwland