ANBI

1. Naam instelling
Stichting Rotterdam International Fringe Festival (North Sea Round Town) tevens handelend onder de naam North Sea Round Town

2. RSIN

815268312

3. Postadres instelling

Kralingse Plaslaan 40
3061 BA Rotterdam

4. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren en coördineren van (rand-)programmering rond festivals en publieksevenementen in de gemeente Rotterdam, waaronder in het bijzonder te begrijpen de (rand-)programmering rond het North Sea Jazz Festival en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

5. Hoofdlijnen beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2021-2024.

6. Namen van bestuurders en derzelver functies
Voorzitter: Jan de Jonge
Penningmeester: Nina Draaijers
Secretaris: Arjwan Al Fayle
Algemeen bestuurslid: Mischa Andriessen
Algemeen bestuurslid: Alice Offringa
Algemeen Bestuurslid: Mijke Loeven

7. Beloningsbeleid
Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In afgelopen jaren werd een succesvolle editie van North Sea Round Town gerealiseerd. Lees hier in vogelvlucht online welke activiteiten plaatsvonden, en hier de meer uitgebreide pdf.

9. Financiële verantwoording

Klik hier voor de jaarrekening van 2021.

10. ANBI formulier
Het ANBI formulier is hier beschikbaar

Omslagfoto: Eric van Nieuwland