ANBI

1. Naam instelling
Stichting Rotterdam International Fringe Festival
tevens handelend onder de naam North Sea Round Town

2. RSIN

815268312

3. Postadres instelling

Kralingse Plaslaan 40
3061 BA Rotterdam

4. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren en coördineren van (rand-)programmering rond festivals en publieksevenementen in de gemeente Rotterdam, waaronder in het bijzonder te begrijpen de (rand-)programmering rond het North Sea Jazz Festival en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

5. Hoofdlijnen beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2021-2024.

6. Namen van bestuurders en derzelver functies
Jan de Jonge, voorzitter
Nina Draaijers, penningmeester
Mischa Andriessen, a.i. secretaris/bestuurslid
Alice Offringa, bestuurslid
Mijke Loeven, bestuurslid

7. Beloningsbeleid
Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In afgelopen jaren werd een succesvolle editie van North Sea Round Town gerealiseerd. Lees hier in vogelvlucht online welke activiteiten plaatsvonden, en hier de meer uitgebreide pdf.

9. Financiële verantwoording

Klik hier voor de jaarrekening van 2020.

10. ANBI formulier
Het ANBI formulier is hier beschikbaar

Omslagfoto: Eric van Nieuwland