Vacature: Penningmeester

5 mei 2022

Agenda

North Sea Round Town is hét jaarlijkse fringe festival van NN North Sea Jazz, dat met meer dan 425 concerten door Rotterdam trekt; een avontuurlijke ontdekkingsreis met de beste jazz, soul, r&b, funk, improv, electronic, hip-hop, en pop op 125 verschillende locaties in alle wijken van de stad. De 17e editie van North Sea Round Town is van 23 juni t/m 10 juli 2022.

Profiel penningmeester
In verband met het feit dat de huidige penningmeester vanwege andere activiteiten zal vertrekken en niet opgaat voor een 2e termijn van 4 jaren is het bestuur van Stichting Rotterdam International Fringe Festival (North Sea Round Town), verder: NSRT, op zoek naar een nieuwe penningmeester. NSRT werkt momenteel krachtens het “bestuur-model”. De taken en gewenste ervaring noemen we hieronder.

Als lid van het bestuur:
➤  heb je affiniteit met het werkterrein van NSRT, te weten (jazz-)muziek en aanverwante genres;
➤  sta je achter de visie en doelstelling van NSRT;
➤  bezit je algemene bestuurlijke kwaliteiten;
➤  heb je bij voorkeur ervaring als bestuurder van een fondsenwervende en/of culturele organisatie;
➤  ben je in staat om met de andere bestuursleden te werken in teamverband;
➤  kun je besturen op hoofdlijnen en kun je de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
➤  ben je in staat strategische uitgangspunten te beoordelen en weet je door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden.

Als penningmeester:
➤  heb je ervaring met het financieel beleid van (non-)profit organisaties, bij voorkeur bij een                fondsenwervende instelling;
➤  heb je kennis en inzicht in financiële processen en weet je de andere bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, risico’s op vooral financieel terrein;
➤  onderhoud je contact met de directeur over de financiële voortgang en het financieel beleid;
➤  breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de financiële zaken van de stichting;
➤  zie je toe op de financiële planning (begroting), prognoses en financiële verantwoording (jaarrekening) die onder verantwoordelijkheid van de zakelijk directeur worden opgesteld;
➤  ben je in staat kaders te ontwikkelen voor het toekomstig financieel beleid van de stichting;
➤  ben je op de hoogte van relevante financiële ontwikkelingen in het bijzonder op het terrein van stichtingen in de culturele sector.

Overig
➤ Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen ook geen vergoeding voor reiskosten e.d.
➤  De zittingstermijn voor bestuursleden is vier jaar, waarna het bestuurslid eenmalig voor opnieuw vier jaar herkozen kan worden.
➤ Tijdsinvestering: circa vier bestuursvergaderingen (half dagdeel inclusief voorbereiding) in Rotterdam per jaar, tussendoor incidenteel contact met directeur en overige bestuursleden tevens in het kader van het goedkeuren van betalingen en in het voorjaar extra werk in verband met de totstandkoming van de jaarrekening, inclusief overleg met de accountant, in het najaar in verband met de opstelling van de begroting en de financiële afwikkeling van het Festival. Zo mogelijk representatie bij het Festival in Rotterdam en andere projecten van NSRT.

Het bestuur is onbezoldigd en geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en etnische achtergrond. Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises.

Is deze functie iets voor jou? Stuur dan je motivatie naar Michelle Wilderom (directeur) via het e-mailadres michelle@northsearoundtown.nl. Ook voor verdere vragen kun je contact opnemen via het mailadres.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Foto: Efe Erdem door Maarten Laupman

Meld je aan voor de nieuwsbrief