Voor muzikanten

Spelen op North Sea Round Town 2024?

NL

Voor North Sea Round Town werken we niet met een ‘normaal’ boekingssysteem, omdat we als festival geen eigen locatie(s) hebben. We werken altijd samen met locatiepartners in de stad om projecten te presenteren.

Daarom is het voor musici en makers aanbevolen om een locatie in Rotterdam te benaderen om je project tijdens North Sea Round Town te presenteren. Samen met de locatie kan je je tot en met 14 april 2024 aanmelden voor het stadsprogramma. Lees meer over aanmelden en de selectieprocedure op deze pagina.

We kijken ernaar uit iets van je te horen.

Warme groet,
Team North Sea Round Town


EN

North Sea Round Town does not work with a “normal” booking system, because as a festival we do not have our own venue(s). We always work with venue partners in the city to present projects.

Therefore, it is recommended for musicians and creators to approach a venue in Rotterdam to present your project during North Sea Round Town. Together with the venue you can apply for the city program until April 14th. Read more about applying and the selection procedure on this page

We look forward to hearing from you.

Warm regards,
Team North Sea Round Town

Foto: inJazz, Thomas Pol, fotograaf Eric van Nieuwland

Omslagfoto: The Nest Vol. 1, Michelle Samba, Huy Le & Peter Somuah, BIRD door Eric van Nieuwland